Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Theatr Iolo presents Owl At Home

Theatr Iolo yn gyflwyno Owl At Home

Sad 30 Medi

Mae gwdihŵ yn byw mewn tŷ bach clyd mewn boncyff gwag yn y goedwig. Ond gan fod gwdihŵ yn unig druan, mae’n canu iddo’i hun ac yn chwilio am ffyrdd i ladd yr amser. Mae’n pendroni llawer am bethau. Beth fyddai’n digwydd pe bai’n gwahodd y gaeaf i mewn i’w dŷ? Ydi gwdihŵ yn gallu bod mewn dau le ar yr un pryd?  

Wrth i’w ddychymyg garlamu, mae pethau o’i gwmpas yn dechrau dod yn fyw. Ac mae’n dod o hyd i ffrind yn sydyn, ffrind sy’n barod i’w ddilyn i ben draw’r byd... os yw gwdihŵ’n dymuno hynny neu beidio!     

 

Prisiau:

£10 / £8

Duration: 45 min

Age Guidance: Children aged 5-11 and their families.

-

Hyd: 45 mun

Canllaw Oedran: Plant rhwng 5 ac 11 oed a’u teuluoedd.

 

After both performances, there will be free arts and crafts activity in the Theatre Foyer for audiences to enjoy. 

Access information:

On Saturday 30 September there will be a touch tour at 10:30am before the show at 11:00am. 

This performance will be audio described and relaxed, a break-out room is available for audience members who need a quiet space during or after the show. 

Owl at Home is performed by one actor, who plays Owl. Owl doesn’t talk much during the show, so the story is mostly told through action and movement. To improve the experience of audiences who are Deaf or hard of hearing, a printed songbook and visual guide will be available at every performance. 

Theatr Iolo will also provide an Audience Host who will welcome audiences, support with access needs, and run post-show activities.  

Tocynnau ac Amseroedd