Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Seke Chimutengwende: It Begins In Darkness

Sul 8 Hyd

Mae It begins in darkness yn ddawns llawn ysbrydion; yn amgylchedd ar gyfer prosesu’r ofn, y dicter a’r dryswch sy’n codi o hanes o gaethwasiaeth a gwladychiaeth sy’n aflonyddu ar y presennol.

 

Yn y perfformiad cignoeth yma, mae pum dawnsiwr yn symud drwy ddefodau newid dirgel ac arbrofol, gan sianelu tensiynau’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol drwy eu cyrff a’u lleisiau. Fel pe baent yn gwaredu ysbrydion o dŷ bwgan ein hanes, mae’r dawnswyr yn sibrwd, yn neidio, yn reslo, yn crynu, yn wylo ac yn chwerthin, gan lenwi’r lle ag erchyllterau – rhai go iawn a dychmygol.

 

Mae It begins in darkness yn cynnig amgylchedd ar gyfer prosesu’r ofn, y dicter a’r dryswch sy’n codi o hanes o gaethwasiaeth a gwladychiaeth sy’n aflonyddu ar y presennol.

 

Mae Seke wedi bod yn ymchwilio i’r cysylltiadau rhwng arswyd, aflonyddu a hanes caethwasiaeth a gwladychiaeth ers 2019. Mae’r ymchwil yn cynnwys ysgrifennu darn hir o destun, cyfnod ymarfer ar Zoom, a phreswylfa mewn plasty, ochr yn ochr â gwaith yn y stiwdio.

 

Dyma ddarn grŵp cyntaf Seke a wnaed yn annibynnol ers 2015, yn dilyn ei waith diweddar “Black Holes”, deuawd Affroddyfodolaidd gydag Alexandrina Hemsley, “Plastic Soul”, yn rhannol sioe roc ac yn rhannol unawd dawns, a “Detective Work”, deuawd gyda Stephanie McMann am ddirgelwch a datrys pethau. Mae hefyd wedi creu gwaith newydd yn ddiweddar gyda Chwmni Dawns Candoco.

Prisiau:

£15 / £12

Duration: 60 mins

Age guidance: 12+

 

Join Seke Chimutengwende, Performance Curator, artist and cultural enthusiast, Adé?lá Dewis, and Dancer and Choreographer June Campbell-Davies for an in-conversation after the performance, in the Theatre from 8:30pm. BSL interpreted by Nez Parr.

 

 

Tocynnau ac Amseroedd