Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
LezDiff LGBTQ+ History Month: The Stories Of Their Lives

Mis Hanes LHDTC+ LezDiff: Straeon eu Bywydau

Sul 12 Chw

Prynhawn o theatr a llenyddiaeth yn dathlu hanesion menywod lesbiaidd, deurywiol a chwiar.

Mae Queer Tales From Wales yn cyflwyno

‘Brenhines y Llyn / Queen of the Lake’ (15 munud)

“Cadarn yw’r merched caled eu llafurio

Gyda dwrn gallant daro’r dyn sy’n eu tramgwyddo”

Wedi’i gosod yng ngogledd Cymru ym 1780, neu tua’r cyfnod hwnnw, dyma stori am Marged ferch Ifan, menyw gref a’i merch gwaith copor. Gyda phice ar y maen a chlecs. Adroddir gan Jane Hoy.

 

[CYFYNGIAD 20 MUNUD]

 

SGWRS A HOLI AC ATEB - yr Hanesydd Norena Shopland

Awdur/hanesydd yw Norena Shopland sy’n arbenigo yn hanes cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rhywedd. Ei llyfr Forbidden Lives: LGBT stories from Wales (Llyfrau Seren, 2017) yw’r gwaith cwbl hanesyddol cyntaf ar hanes LHDTC+ Cymru. Mae Queering Glamorgan ac A Practical Guide to Searching LGBTQIA Historical Records (Routledge, 2020) wedi dod yn boblogaidd iawn fel teclynnau i gynorthwyo pobl i wneud ymchwil. A History of Women in Men’s Clothes: from cross-dressing to empowerment (Pen and Sword Books, 2021) yw ei llyfr diweddaraf.

 

PERFFORMIAD - Queer Tales From Wales yn cyflwyno

A Moral Amazon: the story of Miss Amy Dillwyn (45 munud)

Mae Jane Hoy a Helen Sandler yn adrodd stori Amy Dillwyn o Abertawe, nofelydd, diwydiannydd, ffeminydd, carwr cŵn, a smygwr sigârs! Stori fywiog a gaiff ei hadrodd gyda help llaw gan y gynulleidfa.

 

[CYFYNGIAD 20 MUNUD]

 

Behind The Lines yn cyflwyno

‘Tell Me I’m Forgiven – The Story of Gwen Farrar and Norah Blaney’ (60 munud)

Dewch i gwrdd â dwy fenyw ddiddorol a greodd act ddwbl arloesol ym 1918 ac aeth ymlaen i syfrdanu yn y West End a Broadway. Treuliodd Gwen Farrar a Norah Blaney ugain mlynedd yn llygad y cyhoedd, yn mwynhau perthynas gytûn ar y llwyfan, a phartneriaeth gythryblus y tu ôl i’r llen. Alison Child sy’n darllen o’i bywgraffiad clodwiw am y ddwy, a gyda’i phartner Rosie Wakley mae’n dod â’r stori ddiddorol yma, sy’n rhedeg dros ddau ryfel byd a’r ugeiniau moethus, yn fyw.

 

LLOFNODI LLYFRAU

Sgwrsiwch â’r awduron a’r perfformwyr am eu gwaith, a phrynwch gopi wedi’i lofnodi o’u llyfrau.

Prisiau:

£10 / £8 concessions | consesiynau

Tocynnau ac Amseroedd