Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Bhekizizwe

Bhekizizwe

Mer 7 Rhag

Mae'r perfformiad yma yn Zulu a Saesneg a mae Disgrifiad Sain ar gael.

Monodrama operatig yw Bhekizizwe, sy’n archwilio cwestiynau am hunaniaeth, hil, mewnfudo, bod yn rhiant a diwylliant drwy lygaid a phrofiadau dyn ifanc Zulu o Dde Affrica.

Mae’r cynhyrchiad yma’n olrhain bywyd Bhekizizwe Shange, o’i blentyndod yn Ne Affrica yn ystod blynyddoedd olaf apartheid, i ddod yn dad yn annisgwyl yng ngwledydd Prydain ar ddechrau’r 2000au. Mae Bhekizizwe yn defnyddio ystod o gyfeiriadau cerddorol a theatraidd – gan gynnwys cerddoriaeth draddodiadol a chyfoes De Affrica, diwylliant poblogaidd Prydain, a cherddoriaeth glasurol yr oes sydd ohoni – ac mae’n cynnwys libreto dwyieithog yn Zulu a Saesneg.

Wedi’i chyfarwyddo gan Benjamin Davis a’i dylunio gan Brad Caleb Lee, yn Bhekizizwe gwelwn y bariton Themba Mvula yn chwarae sawl cymeriad wrth i’r stori ddatblygu, gan fynd yn ôl ac ymlaen mewn amser.

 

Disgrifiad Sain ar gael.

Prisiau:

£15 

Duration: 1 hr 30 mins.

Content warnings: Some foul language and topics which some viewers may find upsetting.

-

Hyd: 1 awr 30 mun

Rhybydd cynnwys: Iaith anweddus a sôn pynciau gall peri gofid.

Tocynnau ac Amseroedd

  • Mer 7 Rhag , 7:30 yh
    AD

    Disgrifiadau Sain ar gael

    Ar gyfer pobl sydd â nam ar y golwg, bydd eglurhad sain o'r hyn sy'n digwydd ar y sgrin neu ar y llwyfan yn ystod bylchau yn y ddeialog ac effeithiau sain.