Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
A48 Theatre Company: The Bet

A48 Theatre Company: The Bet

7 - Sad 11 Maw

Drama newydd gan Owen Thomas yw ‘The Bet’, sef awdur ‘Grav’ a ‘Carwyn’. Ynddo mae’n defnyddio deialog ddoniol i ddangos sut mae gan benderfyniad a wnaed gan un dyn ganlyniadau pellgyrhaeddol, iddo fe a phawb o’i gwmpas.

Mae cydwybod ‘y Dyn’ yn ei cael ei datgelu’n ddiddorol gan yr actor adnabyddus, Dion Davies, wedi’i ysgogi gan sylwadau doniol a theimladwy y Corws – a gaiff ei chwarae gan aelodau o Gwmni Theatr A48. Mae Owen yn disgrifio ei ddrama fel “trasiedi Roegaidd – o ryw fath!”

Mae cyfarwyddwr ‘The Bet’, Ray Thomas, yn falch o gael troedio i fyd comedi a barddoniaeth ar ôl rhediad diweddar A48 o gynyrchiadau difrifol a dwys fel ‘When the Rain Stops Falling’ yn 2021. Ond, er ei fod yn seiliedig ar syniad gwreiddiol gan Dion Davies, actor cyswllt yn Theatr Torch, mae gwreiddiau’r stori yma mewn digwyddiadau go iawn a chefndir chwaraeon yn debyg i ‘Grav’ a ‘Carwyn’.

Yn 2022, cafodd Owen ei enwebu fel Awdur Gorau yng Ngwobrau BAFTA Cymru ar gyfer ei ddrama sgrin ‘Grav’, a enillodd Wobr BAFTA Cymru ar gyfer y Ffilm Orau. Roedd drama Owen am fywyd Carwyn James, ‘Carwyn’, wedi’i gwerthfawrogi yn yr un modd gan ei chynulleidfaoedd. Yn ddiweddar, enwyd Owen yn Awdur Preswyl cyntaf Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bydd drama y mae wedi’i hysgrifennu mewn ymateb i’r penodiad yma yn cael ei dangos am y tro cyntaf yng Ngŵyl y Gelli 2023.

Prisiau:

£16 / £12 

Duration: 1 hr. 20 mins plus a 30 min interval

No latecomers

Tocynnau ac Amseroedd