Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Just Dance

Just Dance

Gofod newydd a chynhwysol yng Nghaerdydd yw Dim Ond Dawnsio! ar gyfer symud ffurf rhydd a dawns ymwybodol. Does dim angen profiad o symud na dawns, mae croeso i bawb! 

Mae hwn yn lle diogel di-feirniadaeth, lle gallwch adael fynd, mwynhau, mynegi eich hunan, cysylltu gydag eraill, a mwynhau cymuned. Os ydych chi awydd bŵgi ar nos Wener, neu chwysu ar fore Sul, mae Dim Ond Dawnsio! yn cynnig gwledd o felodïau moethus a grŵfs dwfn o bob rhan o’r byd i’ch ysbrydoli, i godi calon, a’ch symud. 

Cylch agor – cynhesu i fyny dan arweiniad – dawnsio – gorffwys – myfyrdod sylfaenu – cylch cau.


Dewch â photelaid o ddŵr, blanced, a gwisgwch ddillad cyfforddus i symud.

Pryd a ble:
Nos Wener 13 Mai 7-9pm, Stiwdio Ddawns
Dydd Sul 5 Mehefin 11am-1pm, Stiwdio Seligman
Nos Wener 24 Mehefin 7-9pm, Stiwdio Seligman
Dydd Sul 3 Gorffennaf 11am-1pm, Stiwdio Ddawns
Nos Wener 5 Awst 7-9pm, Stiwdio Seligman

Prisiau:

£15 / £12 

Age 16+ / 16+ oed

Tocynnau ac Amseroedd