Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Past Lives (12A)

Gwen 8 - Iau 21 Medi

UDA | 2023 | 106’ | 12a | Celine Song | Saesneg a Chorëeg gydag isdeitlau Saesneg | Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

Mae Nora a Hae Sung, dau gyfaill plentyndod â chysylltiad dwfn, yn cael eu rhwygo ar wahân ar ôl i deulu Nora ymfudo o Dde Corea. Ddeuddeg mlynedd yn ddiweddarach mae Nora, sydd bellach yn fyfyrwraig ysgrifennu dramâu yn Efrog Newydd, yn ailgysylltu â Hae Sung ar-lein; maen nhw’n dechrau siarad yn aml, a hyd yn oed yn dychmygu aduno. Ond mae deuddeg mlynedd arall yn mynd heibio cyn iddyn nhw gwrdd o’r diwedd dros ychydig ddyddiau tyngedfennol yn Efrog Newydd. Ffilm nodwedd gyntaf y dramodydd Celine Song, sy’n hynod ramantus a phoenus, ac yn cynnwys perfformiadau hudol gan y tri prif gymeriad. Dyma stori serch sy’n cael ei hadrodd dros dri chyfnod mewn amser, yn archwilio’r cysyniad Coreaidd o ‘In Yun’ - sut mae ein tynged wedi’i gyrru gan ein cysylltiadau mewn ymgnawdoliadau blaenorol.

 

Mae Reclaim the Frame yn cynnal digwyddiad ar Sul 10 Medi am y dangosiad ffilm 1.40yp + cyflwyniad, wedi'i ddilyn gan weithdy ysgrifennu hefo Sophie Buchaillard o 3.30yp.

Prisiau:

Daytime (until 5pm): £7 / £5 concessions

Evening (5pm onward): £8 / £6 concessions

Tocynnau ac Amseroedd