Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

No Bears (12A)

No Bears (12A)

Iran | 2022 | 106’ | 12a | Jafar Panahi | Persieg gydag isdeitlau Saesneg | Jafar Panahi, Mina Kavani, Vahid Mobaseri 

Mae cwpl yn cynllwynio i adael Iran a mynd i Ewrop, ond wrth i ni ddechrau dod yn rhan o’u stori, mae’r bedwaredd wal yn cael ei thorri ac rydyn ni’n sylweddoli mai ffilm o fewn ffilm yw hon. Ar ôl cael ei wahardd rhag creu ffilmiau ac yn methu â gadael y wlad, mae Jafar Panahi yn aros mewn pentref ar y ffin gyda Thwrci ac yn ceisio dod o hyd i ffordd o adrodd straeon. O fewn plygiadau gofalus realiti, rydyn ni’n darganfod y gwirionedd dwfn am sut beth yw byw gyda llywodraeth ormesol, gyda’r pentref yn ficrocosm o fywyd yn Tehran. Gyda Panahi wedi’i garcharu’n ddiweddar, ar ben ei waharddiad 20 mlynedd rhag creu ffilmiau, a’r protestiadau yn erbyn llywodraeth Iran yn cael eu cydnabod yn gynyddol yn rhyngwladol, mae’r ffilm yn ddatganiad herfeiddiol a phwerus.  

 

Prisiau:

£6 / £4 

Tocynnau ac Amseroedd