Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Master Gardener (15)

Gwen 26 Mai - Iau 1 Meh
,

UDA | 2022 | 107’ | 15 | Paul Schrader | Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Quintessa Swindell

Narvel Roth yw garddwriaethwr gofalus Gerddi Gracewood. Mae mor ymroddedig i dir yr ystâd hardd a hanesyddol yma ag y mae i weini ei gyflogwr, y wraig weddw gyfoethog Nora Haverhill. Pan mae Nora yn mynnu ei fod yn cyflogi ei nith ystyfnig a thrafferthus Maya fel prentis, mae anhrefn yn tarfu ar fodolaeth dawel Narvel, gan ddatgloi cyfrinachau tywyll o orffennol treisgar cuddiedig sy’n eu bygwth nhw i gyd. Ffilm gyffro bryfoclyd a dengar gan awdur Taxi Driver, Paul Schrader. 

 

Prisiau:

Daytime (until 5pm): £7 / £5 concessions

Evening (5pm onward): £8 / £6 concessions

Tocynnau ac Amseroedd