Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Are you there God, it's me Margaret (PG)

Gwen 19 Mai - Iau 1 Meh
,

UDA | 2023 | 106’ | PG | Kelly Fremon Craig | Abby Ryder Fortson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Benny Safdie

Mae Margaret 11 oed yn gorfod gadael ei bywyd yn Efrog Newydd am faestrefi New Jersey, lle mae’n delio â throeon blêr a chythryblus y glasoed yn ogystal â gwneud ffrindiau yn ei hysgol newydd, ac yn esblygu ei syniadau am grefydd gyda phriodas ryng-ffydd ei rhieni. Mae’n dibynnu ar ei mam, Barbara, sydd hefyd yn ei chael yn anodd addasu i fywyd y tu allan i’r ddinas, a’i nain faldodus, Sylvia, sy’n anhapus eu bod nhw wedi symud – ac sy’n hoffi eu hatgoffa o hynny bob cyfle. Ffilm ddadleuol pan gyhoeddwyd hi ym 1970, ac mae’r stori glasurol ddidwyll yma am archwilio bod yn ferch yn y glasoed gan Judy Blume yn cael ei hadrodd gyda threiddgarwch, hiwmor a gonestrwydd caredig. 

Prisiau:

Daytime (until 5pm): £7 / £5 concessions

Evening (5pm onward): £8 / £6 concessions

Tocynnau ac Amseroedd