Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

All My Friends Hate Me (15)

Gwen 17 - Sul 19 , Maw 21 - Iau 23 Meh 2022

Prydain | 2021 | 93’ | 15 | Andrew Gaynord, Tom Stourton, Dustin Demri-Burns

Mae’n ben-blwydd ar Pete ac mae’r hen griw coleg yn aduno am barti penwythnos mewn plasty gwledig. Yn llawn cyffro ac optimistiaeth i ddechrau, mae pen Pete yn dechrau troi wrth i’w ffrindiau droi yn ei erbyn, un ar ôl y llall, a buan iawn mae’n llawn ofn. Dydy e ddim yn deall: ydy e’n cael ei gosbi? Ydy e’n gorfeddwl? Neu ai rhyw fath o jôc sâl yw hyn? Gan droedio llinell denau rhwng comedi dywyll a drama seicolegol annifyr, mae’r tensiwn yn cynyddu wrth i ymdrechion Pete i gysylltu gyda’i ffrindiau droelli rhwng anghysur doniol a dwyster annisgwyl. Comedi ffraeth sydd wedi’i hamseru’n berffaith i ymateb i or-bryder cymdeithasol yn dilyn y pandemig. 

 

Prisiau:

£6 / £4 

Unallocated seating - sold at full capacity 

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd