Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Seren First Thursday December 2022

Seren Dydd Iau cyntaf Rhagfyr 2022

Mae Dydd Iau Cyntaf misol Seren unwaith eto yn dychwelyd i Ganolfan Gelfyddydau Chapter. Ddydd Iau 1 Rhagfyr bydd y darllenwyr gwadd Christopher Meredith a Mari Ellis Dunning.

 

Pryd: 7:30pm, dydd Iau 1 Rhagfyr

Pwynt Cyfryngau (Media Point), Llawr 1af , Chapter

 

Mae Seren Dydd Iau Cyntaf wedi bod yn digwydd yn Chapter ers bron i 15 mlynedd. Bob mis, mae dau westai yn darllen gwaith o'u llyfrau sydd newydd eu cyhoeddi ac ar ôl hynny mae'r llawr yn cael ei agor i fynychwyr ein meic agored poblogaidd. Y mis hwn mae dau awdur o Gymru sydd wedi ennill gwobrau yn ymuno â nhw.

 

Mae Christopher Meredith yn awdur pum nofel a phum casgliad o farddoniaeth. Ymhlith y gwobrau mae Gwobr Eric Gregory, Gwobr Awdur Ifanc Cyngor Celfyddydau Cymru a Gwobr Ffuglen am ei nofel gyntaf, Shifts. Cyhoeddwyd ei gasgliad barddoniaeth 'Still' a'i nofel fer 'Please' ar yr un pryd yn 2020.

 

Bardd, ymchwilydd a hwylusydd gweithdai o Orllewin Cymru yw Mari Ellis Dunning. Cyrhaeddodd ei chasgliad barddoniaeth cyntaf, Salacia, restr fer Llyfr y Flwyddyn Cymru 2019. Mae ei hail gasgliad Pearl and Bone ar gael nawr gan Parthian. Mae hi ar hyn o bryd yn ymgeisydd PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 

Gall darllenwyr gofrestru ar gyfer y meic agored ar y noson. Gofynnir i ddarllenwyr gadw at un dudalen A4 o farddoniaeth neu ryddiaith fel bod amser i ddod at bawb.

 

Tocynnau yn £3 wrth y drws. Gellir adbrynu £2 o bris eich tocyn yn erbyn unrhyw lyfr Seren.

 

Bydd y digwyddiad hwn hefyd yn cael ei ffrydio yn fyw trwy Facebook Live i'r rhai na allant ddod yn bersonol. Ewch i www.serenbooks.com i ddarganfod mwy.

 

Bydd llyfrau gan y ddau awdur ar gael ar y noson ond sylwer mai dim ond arian parod y gallant ei dderbyn am gopïau o lyfrau gan Mari Ellis Dunning.

 

Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gronfa Ysbrydoli Cymunedau Llenyddiaeth Cymru.

 

Prisiau:

Tickets are £3 on the door. £2 of your ticket price is redeemable against any Seren book.

Tocynnau yn £3 wrth y drws. Gellir adbrynu £2 o bris eich tocyn yn erbyn unrhyw lyfr Seren.

Tocynnau ac Amseroedd