Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

CALL THE WAVES: Intergenerational Soundings - Margarida Mendes

CALL THE WAVES: Intergenerational Soundings - Margarida Mendes

Maw 11 Hyd

Sgwrs: Margarida Mendes, Intergenerational Soundings  

Nos Fawrth 11 Hydref, 6:30pm  

Webinar via Zoom

Yn y sgwrs yma bydd yr ymchwilydd, y curadur a’r ecolegydd Margarida Mendes (yn ymuno â ni trwy Zoom) yn defnyddio ei hymchwil barhaus gyda gwarcheidwaid afonydd a grwpiau ymgyrchu ar Afon Tejo i ganolbwyntio ar sut mae acwsteg adferol, methodolegau sonig, a ffurfiau trawsddisgyblaethol o eco-addysgeg yn gallu arwain at weithredu ymgysylltiol tuag at gymell galar hinsawdd a dechrau proses o adfer cymunedol. 

 

Ymchwilydd, curadur ac ecolegydd yw Margarida Mendes, sy’n archwilio’r gorgyffwrdd rhwng meddwl systemau, ffilm arbrofol, arferion sain ac eco-addysgeg. Mae’n creu fforymau trawsddisgyblaethol, arddangosfeydd a gwaith arbrofol lle gallai dulliau amgen o addysg ac arferion synhwyro gataleiddio dychymyg gwleidyddol a gweithredu adferol. Mae Mendes wedi bod yn rhan o ymgyrchu gwrth-echdynnu ac eco-addysgeg ers amser, gan gydweithio gyda sefydliadau anllywodraethol morol, prifysgolion a sefydliadau celf. 

Y digwyddiad hwn yw rhan o'r rhaglen gyhoeddus Call the Waves. Arddangosfa grŵp a rhaglen gyhoeddus yw Call the Waves, sy’n archwilio cysylltiadau agos rhyng-gysylltiedig gyda gwahanol gyrff dŵr. Mae Call the Waves yn dod â gwaith newydd ynghyd gan yr artistiaid, y cerddorion, a’r haneswyr Alia Mossalam, Bint Mbareh, Fern Thomas, Kandace Siobhan Walker, Maya Al Khaldi a Noureddine Ezarraf. Mae’r prosiect wedi’i gyd-guradu gan SWAY QANAT, a gynhelir ar y cyd gan Francesca Masoero, Louise Hobson a Shayma Nader. Ymweliad Call the Waves yn Oriel Chapter dydd Mawrth i ddydd Sul, 11yb - 5yp.

Prisiau:

All Call the Waves events are free, but booking is essential. Find more information and links below. 

Mae’r holl ddigwyddiadau Call the Waves am ddim, ond mae’n rhaid archebu. Mae rhagor o wybodaeth a dolenni isod.  


Listen to the Call the Waves audio flyer here.

Gwrandewch i taflen sain Call the Waves yma.

Tocynnau ac Amseroedd