Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
ART IN THE BAR: The Printed Peoples Print Space

CELF YN Y CAFFI: Gofod Print y Bobl

Mae GOFOD PRINT Y BOBL yn rhan o ŴYL PRINTED!  Arddangosfa i ddathlu gwaith creu print a chymunedau Caerdydd. 

  

Yn ystod y gwanwyn, cynhalion ni gyfres o weithdai printio gyda phum canolfan gymunedol, gan weithio gyda phobl o bob oedran ac ethnigrwydd. I lawer o’r bobl yma, y gweithdai yma oedd eu profiad cyntaf yn creu printiau. Mae’r arddangosfa yn dangos y gwaith, ac mae’n dyst i’r ffaith bod printio fel ffurf ar gelfyddyd yn addas i bawb. 

  

Mae GOFOD PRINT Y BOBL yn cynnwys: 

  

Sychbwynt gyda Bill Chambers CANOLFAN GYMUNEDOL CATHAYS  

Gan ddefnyddio planhigion a blodau fel man cychwyn, archwiliodd y cyfranogwyr ffurfiau naturiol drwy’r broses ysgythru syml a hanesyddol yma. Gan ddilyn llun neu ffotograff ac arysgrifio llinellau yn uniongyrchol ar blatiau plastig tryloyw. Roedd hyn yn ffordd ddelfrydol o ddysgu celfyddyd printio intaglio drwy dechneg sychbwynt.  

  

Printio leino gyda Print Wagon (Aidan Saunders) PAFILIWNGRANGE 

Bu Aidan yn dysgu egwyddorion sylfaenol torri leino. Dangosodd i’r cyfranogwyr sut i gerfio, printio ac arbrofi er mwyn creu eu printiau eu hunain.  

  

Stampio Rwber gyda ZEEL CANOLFAN DATBLYGIAD CYMUNEDOL DE GLAN YR AFON (SRCDC) 

Aeth Zeel â’r cyfranogwyr drwy’r broses o gyd-greu printiau stamp rwber enfawr, gan ddod â bywyd i wlad ddychmygol lle gallwch “wneud fel y mynnwch chi, iwtopia-nonsens!”.  

  

Printio testun gyda Nigel Draper o Amplifier Press CYMDEITHAS TAI TAF 

Cafodd y cyfranogwyr eu cefnogi a’u hannog i drafod lle maen nhw’n byw a nodi tri gair sy’n disgrifio orau sut maen nhw’n teimlo am eu cartref a’u cymdogaeth. Yna, aeth Nigel â nhw drwy’r broses o deiposod a phrintio eu harchwiliadau. 

  

Lliwio naturiol gyda Zoe Evans o ‘Prints by Nature’ GERDDI’R RHEILFFORDD 

Roedd y gweithdy yma’n trafod hanfodion creu eich inciau printio sgrin eich hunan, a’r arferion gorau wrth eu defnyddio a’u cadw, a’u rhoi ar bapur a ffabrig. Fe’i cynhaliwyd yng Ngerddi’r Rheilffordd yn Sblot.  Dysgodd y cyfranogwyr ddull ecogyfeillgar a chynaliadwy o brintio sgrin. 

undefined

Prisiau:

Free | Am Ddim

Tocynnau ac Amseroedd