Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

 

Mae POPPERFACE yn ôl. Wedi ei bostio ar 16 Medi 2022

POPPERFACE returns.

THE REVENGE OF POPPERFACE at Chapter Arts Centre

Nos Iau 22 Medi, 7.30yh

Nos Gwener 23 Medi, 7.30yh

Nos Sadwrn 24 Medi, 7.30yh

Yn THE REVENGE OF POPPERFACE, mae hunan-gysgod neu ego arall yr artist Gareth Chambers yn gwahodd cynulleidfaoedd i wylio mytholegau personol yn cael eu crefftio mewn amser go iawn, drwy ddawns, crefft ymladd cymysg, a bocsio.

Mae Popperface yn atgyfodi, gan gofleidio eu henw wrth ymgorffori’r gor-ddefnydd o amyl nitrad (poppers) â gwefus las ac yn chwyddedig. Ar gyfer y perfformiad 45 munud yma, mae’r cyfriniol a’r operatig yn curo gyda’i gilydd, gan weithio tuag at grescendo tanddaearol, wedi’i ymdrochi yng nghân estynedig yr arloeswr disgo o Ffrainc (ac awen Salvador Dali), Amanda Lear.

Archwiliad arbrofol o’r gwrywaidd gan ddefnyddio gwaith ymchwil a datblygiad a wnaed yn Hull, Nottingham ac yn ystod y cyfnod clo, wedi’i grisialu ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, a’i gyflwyno gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru. 

Conversations