Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
 

Caffi'r Byd Chapter Wedi ei bostio ar 09 Ion 2023

Chapter World Cafe

Mae’r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn her i bawb ac rydyn ni am gymryd ychydig o amser i fyfyrio ynghylch pwy ydyn ni a beth rydyn ni’n ei wneud er mwyn i ni allu eich gwasanaethu chi, ein cymuned leol, yn well. Gobeithiwn drwy siarad gyda’n cynulleidfaoedd, ein cwsmeriaid, ein cymuned greadigol a’n cymdogion, y gallwn adeiladu’r sefydliad i fod yn fwy perthnasol, gwydn a chreadigol dros y tair blynedd nesaf. Rydyn ni eisiau clywed gan bawb, os ydych chi’n galw heibio o dro i dro, os oeddech chi’n arfer ymweld ond ddim yn gwneud cymaint erbyn hyn, neu os ydych chi’n ymwelydd rheolaidd, mae’n ddefnyddiol iawn clywed pob safbwynt!

 

Bydden ni’n falch iawn pe baech chi’n ein helpu ni i siapio ein dyfodol gyda’n gilydd, a hoffem eich gwahodd chi i’n digwyddiad anffurfiol a chyfeillgar Caffi’r Byd.

 

Bydd hyn yn cynnwys sgwrs grŵp gyda ni na fydd yn cymryd mwy na dwy awr, lle bydd eich barn, eich syniadau a’ch adborth yn cael eu clywed a’u hystyried wrth i ni gynllunio tua’r dyfodol.

 

Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal yn Chapter, ar dydd iau 26 Ionawr, 11yb-1yp a 2yp - 4yp a ddydd gwener 27 Ionawr, 2yp-4yp a 5yp-7yp a gallwch ddod i unrhyw sesiwn.

 

Byddwn ni’n darparu diodydd poeth ac oer a’n cacennau blasus yn y sesiynau, ac i ddiolch i chi, byddwn ni hefyd yn cynnig tocyn sinema am ddim er mwyn i chi allu gweld ffilm o’ch dewis yma yn Chapter.

 

Rydyn ni wir eisiau siapio dyfodol Chapter mewn cydweithrediad â chi, ein cymuned leol, a bydden ni’n gwerthfawrogi eich cyfraniad i’r sgyrsiau yn fawr.

 

Os gallwch fod yno, rhowch wybod i ni drwy e-bost, dros y ffôn, neu drwy roi eich enw a’r sesiwn y gallwch ei mynychu wyneb yn wyneb yn ein Derbynfa.

Ebostiwch: Rory.Duckhouse@chapter.org

 

Conversations